ARK - Victory of light - CD

Dit is geen 'gewone' cd in die zin dat Victory Of Light samengesteld is uit hymnen, mantra's en incantaties. Dat ligt zeer ver af van wat ons oor tegenwoordig als de norm ervaart. We vonden precies dat een goede reden om aan te geven dat dit ook bestaat, en bestaansrecht heeft. De cd kwam er, net als voorganger Arkangel, op uitdrukkelijke vraag van de leden van de spirituele gezelschappen waar de muzikanten onder de naam ARK deze liederen live ten gehore brengen.
Er werd geput uit de diverse religieuze (niet noodzakelijk hetzelfde als godsdienstige!) bronnen van onze planeet. Dit is gelukkig geen 'new age' in de bekende zin van het woord: we zouden de moeite niet genomen hebben deze Victory Of Light ook maar een blik te gunnen. Maar hier is geen drang om te preken, te beleren of te kerstenen en commerciële belangen zijn volledig afwezig. Gemikt werd op een puur esthetische ervaring. 'We zijn heel gelukkig als we zien dat wat we creëren voor iemand iets betekent, iets los maakt, ontroert, troost, gelukkig maakt', luidt het.
Verscheidenheid en pluralisme zijn troef: christendom, jodendom, islam en soefisme, boeddhisme, van elke grote traditie vind je wel iets. Een blik op de ledenlijst van ARK verklaart veel: we vinden daar niemand minder dan Elsje Helewaut en Chery Derycke, bijgestaan door producer en multi-instrumentalist Ivan Smeulders, en verder Marie-Anne Coppens, wier stem heel mooi aansluit op die van Elsje.
Prijs: 18.00 EUR (Inclusief 21% BTW)

Koop dit product      maal   
of ga terug naar de producten